PRODUCTS & SERVICES

Tuyển dụng nóng

Job Wage Area Expiration date
Chuyên gia tư vấn giải pháp (Presale) Wage 1000 USD - 1500 USD Area Hồ Chí Minh Expiration date 30/06/2022
Sales Driector of Strategic Customers Wage 1 billion - 1,5 billion/year Area Ha Noi/Ho Chi Minh Expiration date 31/01/2022
Sales Director of SME Customers Wage 1 billion - 1,5 billion/year Area Ha noi/Ho Chi Minh Expiration date 31/01/2022
Sales Directors of Fintech/Startup Customers Wage 1 billion - 1,5 billion/year Area Hà Nội/Hồ Chí Minh Expiration date 31/01/2022
Nhân viên Telesales Lương cứng 8 – 10 triệu (HN, HCM) Wage 8 triệu – 10 triệu + thưởng doanh số Area Hà Nội/Hồ Chí Minh Expiration date 31/01/2022

List of recruitment

Job Wage Area Expiration date
Chuyên viên Đào tạo – Ưu tiên Khả năng Dẫn giảng Wage 12 triệu -16 triệu Area Hà Nội Expiration date 31/08/2022
Kỹ sư hệ thống Voice Wage 8 triệu - 12 triệu Area Hồ Chí Minh Expiration date 31/01/2022
Chuyên viên triển khai CMC Cloud Wage $1200 - $1500 Area Hà Nội/ Hồ Chí Minh Expiration date 31/01/2022
Senior Project Manager Wage 25-35 triệu +Thưởng KPIs cuối năm Area Hà Nội Expiration date 31/01/2022
Giám đốc kinh doanh dự án viễn thông Wage 800 – 900 triệu/ năm Area Hà Nội/ Hồ Chí Minh Expiration date 31/01/2022
Trưởng phòng Quản lý công nợ Wage 20 - 25 triệu đồng + Thưởng KPIs cuối năm Area Hồ Chí Minh Expiration date 31/01/2022
Chuyên viên Quản lý công nợ Wage 10 - 15 triệu + Thưởng KPIs cuối năm Area Hà Nội/ Hồ Chí Minh Expiration date 31/03/2022
Chuyên viên Giám sát hệ thống Wage 8 triệu - 10 triệu Area Hà Nội Expiration date 31/12/2022
Chuyên viên vận hành mạng (Network + Voice + Infra security) Wage 15 - 20 triệu/ tháng Area Hà Nội Expiration date 31/12/2022
Chuyên viên Thiết kế hạ tầng Wage 10 - 15 triệu + Thưởng kinh doanh + Thưởng KPIs cuối năm Area Hà Nội Expiration date 31/01/2022