PRODUCTS & SERVICES

Tuyển dụng nóng

Job Wage Area Expiration date
Chuyên gia tư vấn giải pháp (Presale) Wage 1000 USD - 1500 USD Area Hồ Chí Minh Expiration date 30/06/2022
Sales Driector of Strategic Customers Wage 1 billion - 1,5 billion/year Area Ha Noi/Ho Chi Minh Expiration date 31/01/2022
Sales Director of SME Customers Wage 1 billion - 1,5 billion/year Area Ha noi/Ho Chi Minh Expiration date 31/01/2022
Sales Directors of Fintech/Startup Customers Wage 1 billion - 1,5 billion/year Area Hà Nội/Hồ Chí Minh Expiration date 31/01/2022
System Engineer Wage 1000$ - 1500$ Area Ha Noi Expiration date 31/03/2022

List of recruitment

Job Wage Area Expiration date
Chuyên viên Đào tạo Wage 12 triệu -16 triệu Area Hà Nội Expiration date 30/06/2022
Chuyên viên Vận hành hệ thống (Linux + Web server) Wage 1200 - 1500$ + Thưởng KPIs cuối năm Area Hà Nội Expiration date 31/03/2022
Chuyên gia thiết kế và quy hoạch Datacenter Wage 15 - 20 triệu + Thưởng KPIs cuối năm Area Hà Nội Expiration date 31/01/2022
Chuyên viên Quy hoạch Data Center Wage 15 - 20 triệu + thưởng KPIs cuối năm Area Hà Nội Expiration date 30/01/2022
Kỹ sư hệ thống Voice Wage 8 triệu - 12 triệu Area Hồ Chí Minh Expiration date 31/01/2022
Chuyên viên triển khai CMC Cloud Wage $1200 - $1500 Area Hà Nội/ Hồ Chí Minh Expiration date 31/01/2022
Senior Project Manager Wage 25-35 triệu +Thưởng KPIs cuối năm Area Hà Nội Expiration date 31/01/2022
Giám đốc kinh doanh dự án viễn thông Wage 800 – 900 triệu/ năm Area Hà Nội/ Hồ Chí Minh Expiration date 31/01/2022
Kỹ sư hệ thống Data Center Wage 10 triệu - 15 triệu Area Hà Nội/Hồ Chí Minh Expiration date 31/01/2022
Trưởng phòng Quản lý công nợ Wage 20 - 25 triệu đồng + Thưởng KPIs cuối năm Area Hồ Chí Minh Expiration date 31/01/2022