Các nhóm sản phẩm CMC

CMC Tân Thuận Data Center, Trung Tâm Dữ Liệu An Toàn Nhất Việt Nam 2022 có gì ?

Th8 10, 2022

CMC Tân Thuận Data Center là trung tâm dữ tâm dữ liệu an toàn và hiện đại Việt Nam 2022 do tạp chi IBM bình chọn. Vậy CMC DC Tân Thuận có gì để đạt được điều này ?

CMC Tân Thuận Data Center là trung tâm dữ tâm dữ liệu an toàn và hiện đại Việt Nam 2022 do tạp chi IBM bình chọn. Vậy CMC DC Tân Thuận có gì để đạt được điều này ?