Các nhóm sản phẩm CMC

Thông tin về trung tâm dữ liệu

#
03 Data Center

Hệ sinh thái Data Center trung lập tiêu chuẩn Uptime Tier 3 – TIA942 Rated 3 tại Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh

#
15.600+ m2

diện tích DC đảm bảo sức chứa 2.800+ rack và sẵn sàng mở rộng

#
An ninh 24/7

Camera toàn bộ bên ngoài và bên trong 24/7 với xác thực thẻ từ, sinh trắc học.

#
Digital Hub

Là Hub kết nối Việt Nam với thế giới

#
Trung tâm vận hành

Hệ thống quản trị hạ tầng và vận hành mạng đảm bảo giám sát 24/7, cung cấp cảnh báo thời gian thực

#
Tiêu chuẩn quốc tế

Đơn vị đầu tiên đạt chứng chỉ Uptime Tier III cho Design và Facility, PCI DSS, TVRA

#
ADCA

CMC Telecom là thành viên duy nhất của Việt Nam nằm trong Liên minh Dữ liệu Châu Á – Asia DataCenter Alliance

#
Thiết kế công suất cao

Từ 5 - 10KW/rack

#
03 Data Center

Hệ sinh thái Data Center trung lập tiêu chuẩn Uptime Tier 3 – TIA942 Rated 3 tại Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh

#
15.600+ m2

diện tích DC đảm bảo sức chứa 2.800+ rack và sẵn sàng mở rộng

#
An ninh 24/7

Camera toàn bộ bên ngoài và bên trong 24/7 với xác thực thẻ từ, sinh trắc học.

#
Digital Hub

Là Hub kết nối Việt Nam với thế giới

#
Trung tâm vận hành

Hệ thống quản trị hạ tầng và vận hành mạng đảm bảo giám sát 24/7, cung cấp cảnh báo thời gian thực

#
Tiêu chuẩn quốc tế

Đơn vị đầu tiên đạt chứng chỉ Uptime Tier III cho Design và Facility, PCI DSS, TVRA

#
ADCA

CMC Telecom là thành viên duy nhất của Việt Nam nằm trong Liên minh Dữ liệu Châu Á – Asia DataCenter Alliance

#
Thiết kế công suất cao

Từ 5 - 10KW/rack

Chứng chỉ công nghệ về an toàn bảo mật Data Center

#
Chứng chỉ đánh giá hệ thống tiêu chuẩn dành cho thiết kế Data Center
#
Chứng chỉ đánh giá hệ thống tiêu chuẩn dành cho xây dựng Data Center
#
Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán
#
TVRA: Chứng chỉ bảo mật và phòng chống rủi ro cao nhất cho DC hiện tại trên thế giới
#
Chứng chỉ bảo mật an toàn hệ thống thông tin & quản lý chất lượng
#
Chứng chỉ bảo mật an toàn hệ thống thông tin & quản lý chất lượng
#
Hạ tầng thiết kế chuẩn 2N đảm bảo độ khả dụng 99,982%
#
Tiêu chuẩn cho dịch vụ kết nối Ethernet giữa các nhà mạng quốc tế tiên tiến nhất thế giới
#
Chứng chỉ về hệ thống quản lý An toàn thông tin cho điện toán đám mây
#
Chứng chỉ bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng trên đám mây.

Chứng chỉ vận hành Data Center

Các dịch vụ của Data Center

Quản trị - Giám sát Chuyên nghiệp

CMC Telecom cung cấp dịch vụ giám sát và quản trị bằng các công cụ quản lý chuyên nghiệp. Dịch vụ giúp khách hàng giám sát liên tục các thiết bị mạng và độ khả dụng, tính hiệu quả của dịch vụ mạng tại bất cứ địa điểm nào.
#
Quản trị toàn diện

– Cài đặt và cấu hình các dịch vụ theo yêu cầu.
– Kiểm tra hệ thống định kỳ.
– Cấu hình sao lưu dữ liệu.
– Đưa vào hệ thống quản trị giám sát riêng biệt của CMC Telecom.

#
Remote hand

Là dịch vụ thao tác kỹ thuật tại Trung tâm Dữ liệu bao gồm:
– Hỗ trợ thao tác kỹ thuật tại chỗ
– Sắp xếp, cài đặt thiết bị.
– Chuyển tiếp các trạng thái của thiết bị theo yêu cầu
– Chuẩn đoán và kiểm tra tính hiệu

#
Sao lưu dữ liệu

– Cấu hình sao lưu định kỳ trên máy chủ của khách hàng hoặc sử dụng dịch vụ sao lưu của CMC Telecom.
– Cấu hình lọc các dữ liệu không cần thiết khi tiến hành sao lưu.
– Thực hiện việc phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu khi cần thiết.
– Kiểm tra định kỳ.

#
Dịch vụ tường lửa

– Theo dõi, ghi log, chặn hoặc mở các luồng dữ liệu đi vào ra server.
– Ngăn chặn và hạn chế các kiểu tấn công thông dụng trên internet vào server như: Dò tìm mật khẩu, nghe trộm, giả mạo địa chỉ IP, DDOS, SYN attack

#
Cân bằng tải cho website, email

Hệ thống có nhiều server web và mail được phân tải bởi 1 thiết bị cân bằng tải đứng ở phía ngoài hứng lưu lượng dữ liệu đi vào và phân phối xuống các server bên trong.

Liên hệ với chúng tôi

#
Tư vấn Dịch vụ
1900 2020
Liên hệ với chúng tôi