Các nhóm sản phẩm CMC
#

Làm việc tại CMC Telecom là thách thức lớn cho những ai ngại thay đổi và không thích sự khác biệt. Ngược lại, CMC Telecom mang lại cho thành viên của mình môi trường được tự do cống hiến , sáng tạo và khám phá các tiềm năng của bản thân mình.

Con người - Giá trị cốt lõi của CMC Telecom

#

Cung cấp dịch vụ hướng tới sự hài lòng của khách hàng

#

Chấp nhận Cạnh tranh, luôn thay đổi phù hợp với thị trường

#

Đoàn kết và Niềm tin
là nhân tố phát triển bền vững

#

Nền tảng của thành công là con người Quyết liệt và Chuyên nghiệp

#

Cung cấp dịch vụ hướng tới sự hài lòng của khách hàng

#

Chấp nhận Cạnh tranh, luôn thay đổi phù hợp với thị trường

#

Đoàn kết và Niềm tin
là nhân tố phát triển bền vững

#

Nền tảng của thành công là con người Quyết liệt và Chuyên nghiệp

Sống, làm việc và vui chơi hết mình tại
CMC Telecom

CMC Telecom luôn rộng mở đón chào các ứng viên
muốn khẳng định bản thân và có hoài bão

Bạn muốn tìm một môi trường hiện đại, năng động? Bạn muốn tìm một môi trường được tự do triển khai những ý tưởng, sự táo bạo của bạn? Bạn là sinh viên thực tập để học hỏi lấy kinh nghiệm?

Bất kể lúc nào cũng có thể nộp hồ sơ cho CMC Telecom

Tuyển dụng không giới hạn
Xem tin tuyển dụng