Các nhóm sản phẩm CMC
#

Dịch vụ MPLS VPN

Truyền số liệu nội hạt, liên tỉnh

MPLS VPN – Dịch vụ truyền số liệu nội hạt, liên tỉnh

Cho những kết nối đa điểm tin cậy trong nước

#
Mạng chuyển mạch nhãn đa giao thức tiên tiến được bảo vệ 2 lớp tuyệt đối an toàn.
#
Nâng cấp băng thông và thay đổi dịch vụ kết nối một cách dễ dàng.
#
Hệ thống giám sát chủ động 24/7 cá khả năng tự tạo và gửi cảnh báo tới kỹ thuật viên.

Thông số kỹ thuật

Nội dung kỹ thuật

Thông số

Mô hình

Điểm – Điểm; Điểm – Đa điểm; Đa điểm – Đa điểm

Lớp mạng

Tuỳ chọn: Lớp 2 hoặc 3

Công nghệ

MPLS

Băng thông liên tỉnh

10 Gbps

Băng thông nội hạt

10 Gbps

Giao diện

LC/SC/FC

Hỗ trợ MTU

Liên hệ với chúng tôi

#
Tư vấn Dịch vụ
1900 2020
Liên hệ với chúng tôi