Các nhóm sản phẩm CMC

Tin tức

Công nghệ xóa bỏ các rào cản xã hội và tạo ra nhiều cơ hội mới

(Forbes Vietnam). Trong phiên thảo luận với chủ đề “Kết nối chân trời mới” tại sự kiện Tech Summit 2019, các chuyên gia đều nhận định, lợi thế của một quốc gia đi sau về công nghệ là có thể “đi tắt đón đầu”.