Các nhóm sản phẩm CMC

Tin tức

Làm chủ công nghệ với hạ tầng sinh thái mở

Nhu cầu tìm kiếm một hệ sinh thái mở của doanh nghiệp sẽ tạo ra “chương phát triển tiếp theo” tại Việt Nam trong giai đoạn bùng nổ chuyển đổi số giai đoạn hậu Covid-19.