Các nhóm sản phẩm CMC

Tin tức

[ICTNEWS] – Tập doàn CMC sắp nhận đầu tư từ Samsung SDS, nhắm đến mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD

Công ty Samsung SDS và CMC vừa ký thỏa thuận về việc đầu tư chiến lược. Theo đó, Samsung SDS sẽ đầu tư với CMC để phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm, tiến tới mở rộng kinh doanh sang thị trường nước ngoài.