Các nhóm sản phẩm CMC

Báo chí nói về CMC Telecom

[[CafeF] Đi tìm nền tảng Cloud cho doanh nghiệp Việt thời chuyển đổi số

Một trong những trụ cột quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp chính là hạ tầng điện toán đám mây. Lựa chọn được một nền tảng toàn diện và tối ưu sẽ giúp doanh nghiệp làm chủ được công nghệ và tạo đà “nhảy vọt” trong tương lai.