Các nhóm sản phẩm CMC
#
DỊCH VỤ CHỦ ĐỘNG SĂN TÌM MỐI ĐE DỌA

CMC Threat Intelligence Hunting Service

Dịch vụ Chủ động săn tìm mối đe dọa (Threat Intelligence Hunting) hỗ trợ các giải pháp an ninh truyền thống xác định các mối đe dọa và chủ động ngăn chặn. CMC Threat Hunting Service là sự kết hợp giữa các chuyên gia bảo mật và công nghệ AI, Machine Learning, Threat Intelligence, Vulnerability Assessment, mang đến phương thức mới chống lại các mối đe dọa trên không gian mạng.

Đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng

Tại sao lựa chọn CMC Telecom

#
15 NĂM

Bảo vệ an toàn thông tin cho 3000+ khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

#
ĐƠN VỊ DUY NHẤT

ở Việt Nam nằm trong nhóm các nhà sản xuất phần mềm diệt virus của Microsoft

#
#1

Thành viên đầu tiên gia nhập Hiệp hội các Nhà nghiên cứu mã độc Châu Á AVAR

#
70

Chuyên gia đầu ngành ATTT đã phát hiện nhiều lỗ hổng và CVE của: Apple, Microsoft, VMWare,...

#
15 NĂM

Bảo vệ an toàn thông tin cho 3000+ khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

#
ĐƠN VỊ DUY NHẤT

ở Việt Nam nằm trong nhóm các nhà sản xuất phần mềm diệt virus của Microsoft

#
#1

Thành viên đầu tiên gia nhập Hiệp hội các Nhà nghiên cứu mã độc Châu Á AVAR

#
70

Chuyên gia đầu ngành ATTT đã phát hiện nhiều lỗ hổng và CVE của: Apple, Microsoft, VMWare,...

Các giải pháp chủ động săn tìm mối đe dọa

Thông tin liên hệ

#
Hotline
1900 2020
Liên hệ với chúng tôi