Các nhóm sản phẩm CMC
#

DỊCH VỤ TẤN CÔNG KIỂM THỬ

Dịch vụ tấn công kiểm thử

PENTEST

Dịch vụ tấn công kiểm thử là phương pháp đánh giá mức độ an toàn của hệ thống bằng cách mô phỏng cách tấn công của tội

phạm mạng. Quá trình tấn công kiếm thử được thực hiện một cách có kiểm soát, không ảnh hưởng đến quá trình kiểm thử của khách hàng.

Đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng

Tại sao lựa chọn CMC Telecom

#
TOP 4 nhà mạng viễn thông

CMC Telecom là một trong 4 nhà mạng viễn thông hàng đầu Việt Nam

#
Converged Services Provider

Là nhà cung cấp dịch vụ hội tụ CSP (Converged Services Provider) duy nhất tại Việt Nam

#
Data Center theo chuẩn PCI DSS

Sở hữu hệ thống Data Center tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS

#
Hybrid DDoS

Đơn vị duy nhất hiện cung cấp giải pháp có khả năng phòng chống được các loại tấn công DDoS dạng Volumetric và Application, Multi Vector

#
TOP 4 nhà mạng viễn thông

CMC Telecom là một trong 4 nhà mạng viễn thông hàng đầu Việt Nam

#
Converged Services Provider

Là nhà cung cấp dịch vụ hội tụ CSP (Converged Services Provider) duy nhất tại Việt Nam

#
Data Center theo chuẩn PCI DSS

Sở hữu hệ thống Data Center tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS

#
Hybrid DDoS

Đơn vị duy nhất hiện cung cấp giải pháp có khả năng phòng chống được các loại tấn công DDoS dạng Volumetric và Application, Multi Vector

Các giải pháp tấn công kiểm thử

Thông tin liên hệ

#
Hotline
1900 2020
Liên hệ với chúng tôi