Các nhóm sản phẩm CMC
#

DỊCH VỤ TẤN CÔNG KIỂM THỬ

Dịch vụ tấn công kiểm thử

PENTEST

Dịch vụ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin là phương pháp đánh giá mức độ an toàn của hệ thống bằng cách mô phỏng cách tấn công của tội phạm mạng. Quá trình tấn công kiếm thử được thực hiện một cách có kiểm soát, không ảnh hưởng đến quá trình kiểm thử của khách hàng.

Đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng

Tại sao lựa chọn CMC Telecom

#
15 NĂM

Bảo vệ an toàn thông tin cho 3000+ khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

#
ĐƠN VỊ DUY NHẤT

ở Việt Nam nằm trong nhóm các nhà sản xuất phần mềm diệt virus của Microsoft

#
#1

Thành viên đầu tiên gia nhập Hiệp hội các Nhà nghiên cứu mã độc Châu Á AVAR

#
70

Chuyên gia đầu ngành ATTT đã phát hiện nhiều lỗ hổng và CVE của: Apple, Microsoft, VMWare,...

#
15 NĂM

Bảo vệ an toàn thông tin cho 3000+ khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

#
ĐƠN VỊ DUY NHẤT

ở Việt Nam nằm trong nhóm các nhà sản xuất phần mềm diệt virus của Microsoft

#
#1

Thành viên đầu tiên gia nhập Hiệp hội các Nhà nghiên cứu mã độc Châu Á AVAR

#
70

Chuyên gia đầu ngành ATTT đã phát hiện nhiều lỗ hổng và CVE của: Apple, Microsoft, VMWare,...

Các giải pháp tấn công kiểm thử

Thông tin liên hệ

#
Hotline
1900 2020
Liên hệ với chúng tôi