Các nhóm sản phẩm CMC
#
DỊCH VỤ ỨNG CỨU SỰ CỐ AN NINH AN TOÀN THÔNG TIN

CMC Incident Response Service

Với đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin, CMC Telecom cung cấp dịch vụ xử lý sự cố đảm bảo điều tra nguyên nhân, xác định mức độ ảnh hưởng và đưa ra tư vấn khắc phục sự cố 24/7 cho khách hàng.

Đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng

Tại sao lựa chọn CMC Telecom

#
15 NĂM

Bảo vệ an toàn thông tin cho 3000+ khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

#
ĐƠN VỊ DUY NHẤT

ở Việt Nam nằm trong nhóm các nhà sản xuất phần mềm diệt virus của Microsoft

#
#1

Thành viên đầu tiên gia nhập Hiệp hội các Nhà nghiên cứu mã độc Châu Á AVAR

#
70

Chuyên gia đầu ngành ATTT đã phát hiện nhiều lỗ hổng và CVE của: Apple, Microsoft, VMWare,...

#
15 NĂM

Bảo vệ an toàn thông tin cho 3000+ khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

#
ĐƠN VỊ DUY NHẤT

ở Việt Nam nằm trong nhóm các nhà sản xuất phần mềm diệt virus của Microsoft

#
#1

Thành viên đầu tiên gia nhập Hiệp hội các Nhà nghiên cứu mã độc Châu Á AVAR

#
70

Chuyên gia đầu ngành ATTT đã phát hiện nhiều lỗ hổng và CVE của: Apple, Microsoft, VMWare,...

Các giải pháp ứng cứu sự cố an ninh thông tin

Thông tin liên hệ

#
Hotline
1900 2020
Liên hệ với chúng tôi