Các nhóm sản phẩm CMC
#
Giải pháp tường lửa ứng dụng

CMC Web Application Firewall

Tường lửa ứng dụng web CMC (CMC WAF) là dịch vụ tích hợp trên cloud bảo vệ trang web, các API trước các cuộc tấn công, các mối đe dọa bằng các công cụ ruleset mạnh mẽ được tích hợp Al giúp nâng cao hiệu năng hoạt động.

Đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng

Tại sao lựa chọn CMC Telecom

#
15 NĂM

Bảo vệ an toàn thông tin cho 3000+ khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

#
ĐƠN VỊ DUY NHẤT

ở Việt Nam nằm trong nhóm các nhà sản xuất phần mềm diệt virus của Microsoft

#
#1

Thành viên đầu tiên gia nhập Hiệp hội các Nhà nghiên cứu mã độc Châu Á AVAR

#
70

Chuyên gia đầu ngành ATTT đã phát hiện nhiều lỗ hổng và CVE của: Apple, Microsoft, VMWare,...

#
15 NĂM

Bảo vệ an toàn thông tin cho 3000+ khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

#
ĐƠN VỊ DUY NHẤT

ở Việt Nam nằm trong nhóm các nhà sản xuất phần mềm diệt virus của Microsoft

#
#1

Thành viên đầu tiên gia nhập Hiệp hội các Nhà nghiên cứu mã độc Châu Á AVAR

#
70

Chuyên gia đầu ngành ATTT đã phát hiện nhiều lỗ hổng và CVE của: Apple, Microsoft, VMWare,...

Các giải pháp tường lửa ứng dụng

Thông tin liên hệ

#
Hotline
1900 2020
Liên hệ với chúng tôi