Các nhóm sản phẩm CMC
#

Dịch vụ truyền số liệu
kênh thuê riêng Quốc tế GEPL

DỊCH VỤ GEPL – DỊCH VỤ TRUYỀN SỐ LIỆU KÊNH THUÊ RIÊNG QUỐC TẾ

Kết nối toàn cầu

#
Kết nối riêng từ Việt nam tới mọi điểm trên phạm vi toàn cầu với độ trễ thấp.
#
Mạng lưới đối tác toàn cầu với cam kết tiêu chuẩn bảo mật quốc tế cao nhất.
#
Cam kết cao nhất độ trễ, băng thông, hỗ trợ khách hàng riêng biệt

Thông số kỹ thuật

Nội dung kỹ thuật

Thông số

Mô hình

Điểm – Điểm

Lớp mạng

Lớp 1

Công nghệ

SDH/DWDM

Băng thông

1Mbps – 100Gbps

Giao diện

SDH: STM 1/4/16
Ethernet: 100Mbps/ 1Gbps/ 10Gbps/ 100Gbps
OTU: OTU 2/4

Hỗ trợ MTU

Khu vực triển khai

Toàn cầu

Liên hệ với chúng tôi

#
Tư vấn Dịch vụ
1900 2020
Liên hệ với chúng tôi