Các nhóm sản phẩm CMC
#

Dedicated
Cho thuê máy chủ

Dịch vụ cho thuê máy chủ

Dedicated

Cung cấp cho khách hàng một máy chủ riêng và không gian tương ứng trên hệ thống tủ rack, đảm bảo tính bảo mật cao và kết nối máy chủ với Internet. Dịch vụ cho thuê máy chủ sử dụng IP tĩnh, dễ dàng nâng cấp cấu hình máy chủ theo nhu cầu sử dụng (CPU, Ram, HDD) Băng thông và lưu lượng truyền tải tùy biến.
#
Giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp. Tăng sức cạnh tranh và linh hoạt kinh doanh
#
Lựa chọn cấu hình máy chủ và nâng cấp bất kỳ thời điểm nào theo nhu cầu khách hàng.
#
Được phép cài đặt thêm ứng dụng, tiện ích phù hợp nhu cầu doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

Cung cấp phân vùng riêng độc lập mà mỗi khách hàng có thể tùy ý chỉnh sửa cấu hình, cài đặt ứng dụng và triển khai theo ý muốn.
#
Tư vấn Dịch vụ Miền Bắc
1900 2020
#
Tư vấn Dịch vụ Miền Trung
1900 2020
#
Hỗ trợ Dịch vụ Miền Nam
1900 2020
Liên hệ với chúng tôi