Các nhóm sản phẩm CMC
#

Đối tác tin cậy
& chuyên nghiệp

trong hành trình chuyển đổi số trên đám mây

DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

CMC Telecom là công ty viễn thông duy nhất hiện nay đang vừa cung cấp dịch vụ Cloud “make in Vietnam” - CMC Cloud, song song cung cấp Cloud của các hãng AWS, Google và Microsoft. Với thế mạnh sở hữu hạ tầng tầng viễn thông, CMC Telecom đã trực tiếp kết nối với các Cloud quốc tế thông qua các dịch vụ AWS Direct Connect, Google Cloud Interconnect, Microsoft Express Route, Oracle FastConnect. Khách hàng sẽ được phục vụ với băng thông lớn nhất, độ trễ thấp nhất và an toàn cao nhất.
Top 1 nền tảng điện toán đám mây Make in Vietnam

CMC Cloud

#
Việt Nam
#
Cloud trong nước
#
Phục vụ Chính phủ/Chính quyền điện tử
#
Hệ sinh thái cho doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Đối tác cấp cao của các nhà cung cấp dịch vụ Cloud quốc tế

#
AWS

• Migration Competency
• Well-Architected Program Partner
• Authorized Training Partner
• AWS Public Sector Partner
• AWS Solution Provider Program
• APN Immersion Day
• AWS Direct Connect Service Delivery Program
• Select Tier Training
• Top 1 SMB Partner 2022 tại Việt Nam
• Top 3 Partner of the Year tại Việt Nam 2022

#
Google Cloud

• Work Transformation Expertise
• Education Expertise
• Work Transformation – SMB Specialization
• Public Sector Partner duy nhất tại Việt Nam
• Local Premier Partner của Google Cloud đầu tiên tại Việt Nam

#
Microsoft

• Cloud Solution Provider Tier 1
• Modern Work Solution Partner

Các dịch vụ Cloud

#
CLOUD MANAGED SERVICE

Giám sát, vá lỗi, sao lưu và phục hồi, quản lý bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất

#
CLOUD BILLING SERVICE

Quản lý thanh toán và lập hóa đơn, cung cấp cảnh báo ngân sách và các công cụ quản lý chi phí

#
CLOUD MIGRATION

Dịch chuyển tài nguyên và ứng dụng từ môi trường on-premises lên cloud

#
CLOUD TRAINING

Giúp các tổ chức xây dựng năng lực để tận dụng công nghệ đám mây một cách hiệu quả và hiệu quả

#
CLOUD LANDING ZONE

Xây dựng nền tảng an toàn, mở rộng và vận hành tối ưu trên cloud

#
CLOUD OPTIMIZATION

Xem xét việc sử dụng tài nguyên, chi phí và bảo mật để giảm chi phí đám mây, cải thiện hiệu suất ứng dụng và tăng cường tình trạng bảo mật

#
CLOUD MANAGED SERVICE

Giám sát, vá lỗi, sao lưu và phục hồi, quản lý bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất

#
CLOUD BILLING SERVICE

Quản lý thanh toán và lập hóa đơn, cung cấp cảnh báo ngân sách và các công cụ quản lý chi phí

#
CLOUD MIGRATION

Dịch chuyển tài nguyên và ứng dụng từ môi trường on-premises lên cloud

#
CLOUD TRAINING

Giúp các tổ chức xây dựng năng lực để tận dụng công nghệ đám mây một cách hiệu quả và hiệu quả

#
CLOUD LANDING ZONE

Xây dựng nền tảng an toàn, mở rộng và vận hành tối ưu trên cloud

#
CLOUD OPTIMIZATION

Xem xét việc sử dụng tài nguyên, chi phí và bảo mật để giảm chi phí đám mây, cải thiện hiệu suất ứng dụng và tăng cường tình trạng bảo mật

Thông tin liên hệ

#
Hotline
1900 2020
Liên hệ với chúng tôi