Các nhóm sản phẩm CMC

Tin tức - thông báo

Dữ liệu doanh nghiệp có thể bị đánh cắp từ hệ thống camera giám sát

Trong 7.000 dòng mã độc hiện có thì 63% được thiết kế để tấn công camera giám sát. Vậy lời giải nào cho doanh nghiệp trong việc hoàn thiện những lổ hổng an toàn thông tin thời đại 4.0?