Các nhóm sản phẩm CMC

Thông cáo

CMC TELECOM VÀ AWS HỖ TRỢ NGÀNH SẢN XUẤT ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Việc chuyển đổi số nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực Sản xuất đã trở thành chủ đề “nóng” trong năm vừa qua. Tuy nhiên, việc đối mặt với lựa chọn chuyển đổi như thế nào trước sự bùng nổ công nghệ và số lượng gia tăng giải pháp tích hợp luôn là một việc […]