Các nhóm sản phẩm CMC

Thông cáo

CMC Telecom hân hạnh là đối tác của Port Cities hỗ trợ triển khai hệ thống Odoo ERP

Với vai trò là đối tác vàng của hệ thống Odoo ERP lớn nhất toàn cầu, Port Cities luôn không ngừng tìm kiếm các giải pháp tối ưu nhất để triển khai hệ thống ERP toàn diện cho các doanh nghiệp. Trong đó lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ máy chủ uy tín là một trong những tiêu chí hàng đầu giúp đội ngũ Port Cities dễ dàng thực hiện được điều đó.