Các nhóm sản phẩm CMC

Thông cáo

[THÔNG BÁO] CMC Telecom không còn là công ty đại chúng

Ngày 31/12/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn 8101/UBCK-QLPH chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC.