Các nhóm sản phẩm CMC

Thông tin dịch vụ

CDN trong phát triển Web và Ứng dụng: làm thế nào áp dụng CDN trong thương mại điện tử

Theo thống kê, 40-60% người dùng sẽ rời trang web nếu nó load lâu hơn 3 giây và 60-80% trong số họ không bao giờ quay lại. Hơn nữa, sự chậm trễ trong việc load/tải tài nguyên web chỉ trong 1 giây dẫn đến giảm 25-30% lưu lượng truy cập. Điều tương tự cũng áp dụng cho các ứng dụng di động. Vì vậy, đã đến lúc nghĩ về CDN (Content Delivery Network) trong phát triển ứng dụng và web, nghĩa là về việc sử dụng CDN trong các dự án thương mại điện tử vì lợi nhuận của doanh nghiệp.