Các nhóm sản phẩm CMC

Tin tức

TẤN CÔNG THÔNG TIN: MỞ RỘNG CẢ VỀ THIỆT HẠI VÀ ĐỐI TƯỢNG

Hiện nay, tình hình mã độc tống tiền đang diễn biến phức tạp. Những hệ thống đã bị nhiễm mã độc rất khó khôi phục và thiệt hại chắc chắn sẽ không nhỏ. Do đó, cần phải triển khai ngay các biện pháp dự phòng, đừng để mất bò mới lo làm chuồng.