Các nhóm sản phẩm CMC

Tin tức

Mô hình Telco làm Security – Đón đầu xu hướng Hạ tầng số An toàn Bảo mật

“Telco làm Security” là mô hình mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, đặc biệt là khối Tài chính Ngân hàng, các Tập đoàn lớn và các doanh nghiệp SME cần những hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ cao cấp trên nền tảng điện toán đám mây.