Các nhóm sản phẩm CMC

Thông báo chốt danh sách để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Th6 05, 2018

Kính gửi: Quý cổ đông công ty!

Hội đồng quản trị Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

 

  1. Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 15 tháng 6 năm 2018
  2. Lý do và mục đích: Tham gia đại hội cổ đông thường niên 2018

 

  • Dự kiến thời gian tổ chức đại hội: ngày 25/6/2018
  • Địa điểm: tầng 17, tòa nhà CMC, số 11, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nội dung dự kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông