Các nhóm sản phẩm CMC

[Infographic] Xử lý vi phạm bản quyền tại Việt Nam

Th9 15, 2016

Bản quyền phần mềm là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng và cần các doanh nghiệp cũng như người dùng Việt Nam có ý thức tốt hơn nhằm bảo vệ chính lợi ích của mình cũng như nâng cao hiệu quả công việc, bảo mật thông tin an toàn nhất.

infographic-xu-ly-vi-pham-ban-quyen-tai-viet-nam-1