Các nhóm sản phẩm CMC
#

CMC Vulnerability Assessment Platform

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LỖ HỔNG BẢO MẬT CMC

CMC Vulnerability Assessment Platform

Giải pháp CMC Vulnerability Management hỗ trợ quản trị mạng chủ động rà quét, đánh giá lỗ hổng trong hệ thống để sớm có phương án bảo vệ và khắc phục, là sự lựa chọn hàng đầu cho các nhà quản trị hệ thống

Đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng

Tại sao lựa chọn CMC Telecom

#
Data Center theo chuẩn PCI DSS

Sở hữu hệ thống Data Center tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS

#
Hybrid DDoS

Đơn vị duy nhất hiện cung cấp giải pháp có khả năng phòng chống được các loại tấn công DDoS dạng Volumetric và Application, Multi Vector

#
TOP 4 nhà mạng viễn thông

CMC Telecom là một trong 4 nhà mạng viễn thông hàng đầu Việt Nam

#
Converged Services Provider

Là nhà cung cấp dịch vụ hội tụ CSP (Converged Services Provider) duy nhất tại Việt Nam

#
Data Center theo chuẩn PCI DSS

Sở hữu hệ thống Data Center tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS

#
Hybrid DDoS

Đơn vị duy nhất hiện cung cấp giải pháp có khả năng phòng chống được các loại tấn công DDoS dạng Volumetric và Application, Multi Vector

#
TOP 4 nhà mạng viễn thông

CMC Telecom là một trong 4 nhà mạng viễn thông hàng đầu Việt Nam

#
Converged Services Provider

Là nhà cung cấp dịch vụ hội tụ CSP (Converged Services Provider) duy nhất tại Việt Nam

Các giải pháp quản lý lỗ hổng bảo mật

Thông tin liên hệ

#
Hotline
1900 2020
Liên hệ với chúng tôi