Các nhóm sản phẩm CMC

Thế nào là Cloud ERP (phần 2)

Th5 12, 2020

Tiếp theo phần 1, bài viết này sẽ tiếp tục thông tin giúp bạn về những lưu ý khi vận hành phần mềm ERP trên hạ tầng điện toán đám mây

Lưu ý khi trển khai và vận hành Cloud ERP

ERP là một hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp. Vì vậy, khi triển khai hệ thống này chủ doanh nghiệp, bộ phận đầu tư và chủ dự án cần phải xác định những hạng mục đầu tư, nội dung công việc rất cụ thể để tránh lãng phí thời gian và nguồn lực.

Con người: yếu tố cần quan tâm trước tiên.

ERP là một hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp, được áp dụng từ cấp lãnh đạo cho đến từng bộ phận, phòng ban và từng nhân viên của công ty vì thế phải có sự thống nhất của toàn nhân sự trong công ty.

Lập kế hoạch theo dõi tiến độ triển khai dự án ERP.

Doanh nghiệp cần đánh giá quy trình của công ty mình có thật sự phù hợp khi triển khai ERP hay không, có kế hoạch kiểm soát, đánh giá quy trình mỗi phòng ban. Tính toán ngân sách khi triển khai ERP, xem xét và lựa chọn thời điểm thích hợp nhất có thể triển khai.

Lựa chọn nhà cung cấp

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp trong nước và ngoài nước triển khai giải pháp ERP, để có thể chọn lựa nhà cung cấp triển khai tốt nhất đối với doanh nghiệp mình thì doanh nghiệp cần bỏ ra thời gian tìm hiểu, xem xét và đánh giá từng nhà cung cấp.

Trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tàng ở đây là hệ thống mạng kết nối, cấu hình máy tính cho toàn công ty vì công nghệ chính là một trong những điều kiện để ERP có thể hoạt động. Cần đầu tư một cách đồng bộ trong toàn hệ thống công ty để đảm bảo việc update, xử lý dữ liệu luôn ổn định và liên tục.

Thành lập đội ngũ triển khai dự án ERP

Quá trình triển khai ERP đòi hỏi công đoạn chạy thử, kiểm tra đánh giá rồi sau đó mới đưa vào áp dụng dẫn đến công việc của nhân viên sẽ tăng lên, ERP ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động bộ máy của công ty chứ không riêng một bộ phận nào nên từ lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung đến từng nhân viên đều phải tham gia trong suốt quá trình triển khai

Tập trung triển khai ERP

Để triển khai thành công hệ thống ERP cần có sự hợp tác, phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp, các công việc hằng ngày cần được thực hiện trên hệ thống mới vì thế nếu bị ảnh hưởng bởi các dự án khác nhân viên khó đổi mới quy trình làm việc trên hệ thống ERP thậm chí dễ mất sai lầm do phải tham gia vào nhiều việc.

Doanh nghiệp cần xây dựng bộ quy trình thống nhất giữa các bộ phận, phòng ban, thể hiện được vai trò, nhiệm vụ, mối liên kết công việc giữa tùng bộ phận với nhau. Ngoài ra dữ liệu doanh nghiệp cần được chuẩn hóa khi chuyển lên hệ thống ERP.

 

Xem thêm:

Thế nào là ERP phần 1: Lợi ích của việc triển khai phần mềm ERP trên cloud

Thế nào là ERP phần 3: Lưu ý khi trển khai và vận hành Cloud ERP

Thế nào là ERP phần 4: Câu hỏi thường gặp khi triển khai Cloud ERP