Các nhóm sản phẩm CMC

google workspace

MIỄN PHÍ NÂNG CẤP GOOGLE WORKSPACE CÙNG CMC TELECOM

Theo lộ trình đã lên kế hoạch và thông báo mới nhất từ Google,ngày 01/05/2022 sẽ là ngày cuối cùng phiên bản GSuite Legacy khả dụng. Với vị thế là Premier Partner của Google tại Việt Nam, CMC Telecom miễn phí nâng cấp dịch vụ Google Workspace từ ngày 04/03/2022. G Suite Legacy là tài […]

MIỄN PHÍ NÂNG CẤP GOOGLE WORKSPACE CÙNG CMC TELECOM

Theo lộ trình đã lên kế hoạch và thông báo mới nhất từ Google,ngày 01/05/2022 sẽ là ngày cuối cùng phiên bản GSuite Legacy khả dụng. Với vị thế là Premier Partner của Google tại Việt Nam, CMC Telecom miễn phí nâng cấp dịch vụ Google Workspace từ ngày 04/03/2022. G Suite Legacy là tài […]

google workspace