Các nhóm sản phẩm CMC

ngân hàng

Bảo vệ “tài sản số” là yêu cầu cấp bách trong hành trình số hóa

Các hạ tầng số hiện đang sở hữu một khối lượng dữ liệu người dùng và thông tin doanh nghiệp khổng lồ. Vì vậy, đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trên hạ tầng số là ưu tiên số 1 trong hành trình chuyển đổi số.

Bảo vệ “tài sản số” là yêu cầu cấp bách trong hành trình số hóa

Các hạ tầng số hiện đang sở hữu một khối lượng dữ liệu người dùng và thông tin doanh nghiệp khổng lồ. Vì vậy, đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trên hạ tầng số là ưu tiên số 1 trong hành trình chuyển đổi số.

ngân hàng