Các nhóm sản phẩm CMC

WAN truyền thống

Tại sao SD-WAN là ưu tiên của Doanh nghiệp khi bắt đầu chuyển đổi số?

Theo ReportLinker, quy mô thị trường toàn cầu của dịch vụ SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) dự kiến sẽ tăng trưởng $9.8 tỷ đô la vào năm 2026. Nguyên nhân chính là SD-WAN – giải pháp triển khai mạng diện rộng sử dụng mạng điều khiển bởi phần mềm SDN (Software-Defined Networking) cho phép cải thiện hiệu suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở mạng mà vẫn giảm chi phí kết nối cho doanh nghiệp.

Tại sao SD-WAN là ưu tiên của Doanh nghiệp khi bắt đầu chuyển đổi số?

Theo ReportLinker, quy mô thị trường toàn cầu của dịch vụ SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) dự kiến sẽ tăng trưởng $9.8 tỷ đô la vào năm 2026. Nguyên nhân chính là SD-WAN - giải pháp triển khai mạng diện rộng sử dụng mạng điều khiển bởi phần mềm SDN (Software-Defined Networking) cho phép cải thiện hiệu suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở mạng mà vẫn giảm chi phí kết nối cho doanh nghiệp.

WAN truyền thống