Các nhóm sản phẩm CMC

AWS

Startup công nghệ giáo dục “cất cánh” cùng CMC Telecom, AWS và Raise

Ngày 18/11/2022, Amazon Web Services, CMC Telecom và Raise phối hợp tổ chức sự kiện lớn Vietnam Edtech-preneurs Assemble 2022 nhằm hỗ trợ các startups mảng edtech về mạng lưới trong và ngoài nước, đồng thời tăng cường hình ảnh thương hiệu của công ty.

Startup công nghệ giáo dục “cất cánh” cùng CMC Telecom, AWS và Raise

Ngày 18/11/2022, Amazon Web Services, CMC Telecom và Raise phối hợp tổ chức sự kiện lớn Vietnam Edtech-preneurs Assemble 2022 nhằm hỗ trợ các startups mảng edtech về mạng lưới trong và ngoài nước, đồng thời tăng cường hình ảnh thương hiệu của công ty.

AWS