Các nhóm sản phẩm CMC

Bảo mật

Cùng CMC Telecom bảo mật từ những bước đầu tiên trên AWS Cloud

Các chuyên gia từ CMC Telecom – Đối tác Dịch vụ Cấp cao của AWS chia sẻ cách tối ưu quản lý truy cập cho doanh nghiệp trên AWS Cloud với AWS Account Root User và Identity and Access Management (IAM).

Cùng CMC Telecom bảo mật từ những bước đầu tiên trên AWS Cloud

Các chuyên gia từ CMC Telecom - Đối tác Dịch vụ Cấp cao của AWS chia sẻ cách tối ưu quản lý truy cập cho doanh nghiệp trên AWS Cloud với AWS Account Root User và Identity and Access Management (IAM).

Bảo mật