Các nhóm sản phẩm CMC

Cloud partner

CHUYÊN GIA CMC TELECOM “BÀY CÁCH’ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP GIÁO DỤC

Sáng 11/11/2022, CMC Telecom phối hợp cùng Google sẽ tổ chức webinar “Giáo dục trong chuyển đổi số thông qua Google Cloud” nhằm giúp doanh nghiệp giáo dục đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả, năng suất cho công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo mọi lúc mọi nơi.

CHUYÊN GIA CMC TELECOM “BÀY CÁCH’ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP GIÁO DỤC

Sáng 11/11/2022, CMC Telecom phối hợp cùng Google sẽ tổ chức webinar "Giáo dục trong chuyển đổi số thông qua Google Cloud" nhằm giúp doanh nghiệp giáo dục đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả, năng suất cho công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo mọi lúc mọi nơi.

Cloud partner