Các nhóm sản phẩm CMC

CMC Telecom

FORBES 2020: DCEO/CMO Đặng Tùng Sơn “Kinh doanh không biên giới, cạnh tranh tại chính thị trường nội địa sẽ là động lực thúc đẩy công nghệ Việt”

Sáng nay 16/7/2020, tại Hội nghị công nghệ Tech Summit 2020 do Forbes Vietnam tổ chức, DCEO/CMO Đặng Tùng Sơn cho rằng sự hiện diện của những Tech Giants (tập đoàn công nghệ lớn) tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy cạnh tranh tại chính thị trường nội địa và là động lực đưa công nghệ Việt Nam ngày một phát triển.

FORBES 2020: DCEO/CMO Đặng Tùng Sơn “Kinh doanh không biên giới, cạnh tranh tại chính thị trường nội địa sẽ là động lực thúc đẩy công nghệ Việt”

Sáng nay 16/7/2020, tại Hội nghị công nghệ Tech Summit 2020 do Forbes Vietnam tổ chức, DCEO/CMO Đặng Tùng Sơn cho rằng sự hiện diện của những Tech Giants (tập đoàn công nghệ lớn) tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy cạnh tranh tại chính thị trường nội địa và là động lực đưa công nghệ Việt Nam ngày một phát triển.

CMC Telecom