Các nhóm sản phẩm CMC

CMC Telecom

Chuyên gia CMC Telecom chỉ cách tăng cường cộng tác nhóm trong doanh nghiệp

Sáng ngày 08/12/2022, CMC Telecom phối hợp cùng Microsoft đã tổ chức hội thảo trực tuyến cho doanh nghiệp về “Giải pháp cộng tác nhóm hiệu quả với Microsoft” trên nền tảng Microsoft Teams.

Chuyên gia CMC Telecom chỉ cách tăng cường cộng tác nhóm trong doanh nghiệp

Sáng ngày 08/12/2022, CMC Telecom phối hợp cùng Microsoft đã tổ chức hội thảo trực tuyến cho doanh nghiệp về "Giải pháp cộng tác nhóm hiệu quả với Microsoft" trên nền tảng Microsoft Teams.

CMC Telecom