Các nhóm sản phẩm CMC

CMC tổ chức sự kiện

Hội thảo chuyển đổi số giúp doanh nghiệp sản xuất tạo chiến lược ‘vượt sóng’

Hội thảo “Smart Manufacturing: Mở khóa tiềm năng với SAP và AWS” mang đến những giải pháp giúp doanh nghiệp sản xuất Việt Nam giảm thiểu những tác động tiêu cực, tận dụng tối đa những cơ hội, ứng dụng công nghệ số thành công vào sản xuất, kinh doanh.

Hội thảo chuyển đổi số giúp doanh nghiệp sản xuất tạo chiến lược ‘vượt sóng’

Hội thảo “Smart Manufacturing: Mở khóa tiềm năng với SAP và AWS” mang đến những giải pháp giúp doanh nghiệp sản xuất Việt Nam giảm thiểu những tác động tiêu cực, tận dụng tối đa những cơ hội, ứng dụng công nghệ số thành công vào sản xuất, kinh doanh.

CMC tổ chức sự kiện