Các nhóm sản phẩm CMC

CMC

‘Việt Nam hội tụ đầy đủ yếu tố quan trọng để trở thành một Digital Hub’

Tại sự kiện Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2022, ông Lê Anh Vũ – Giám đốc sáng tạo CMC Telecom chia sẻ, “Việt Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố quan trọng để trở thành một Digital Hub tiếp theo của khu vực”.

‘Việt Nam hội tụ đầy đủ yếu tố quan trọng để trở thành một Digital Hub’

Tại sự kiện Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2022, ông Lê Anh Vũ - Giám đốc sáng tạo CMC Telecom chia sẻ, “Việt Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố quan trọng để trở thành một Digital Hub tiếp theo của khu vực”.

CMC