Các nhóm sản phẩm CMC

CMC

CMC được định hướng phát triển theo tương lai số từ nhiều năm trước

Chia sẻ tại tọa đàm “Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và cơ hội thúc đẩy kinh tế Việt Nam” mới đây, ông Vũ Thành Nam, Trưởng nhóm nghiên cứu BigData của CMC cho biết, từ nhiều năm trước, thời còn cố Chủ tịch Hà Thế Minh, CMC đã được định hướng đi theo tương lai số.

CMC được định hướng phát triển theo tương lai số từ nhiều năm trước

Chia sẻ tại tọa đàm “Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và cơ hội thúc đẩy kinh tế Việt Nam” mới đây, ông Vũ Thành Nam, Trưởng nhóm nghiên cứu BigData của CMC cho biết, từ nhiều năm trước, thời còn cố Chủ tịch Hà Thế Minh, CMC đã được định hướng đi theo tương lai số.

CMC