Các nhóm sản phẩm CMC

data center

Cloud Camera – Xu hướng chuyển đổi cần thiết cho doanh nghiệp hiện nay

CMC Cloud Camera là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giám sát, quản lý và lưu trữ tập trung dữ liệu camera trên nền tảng hạ tầng công nghệ điện toán đám mây CMC Cloud. Đồng thời kết hợp với trí tuệ nhân tạo trong việc nhận diện khuôn mặt, cảnh báo ngăn chặn người trong danh sách đen. 

Cloud Camera – Xu hướng chuyển đổi cần thiết cho doanh nghiệp hiện nay

CMC Cloud Camera là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giám sát, quản lý và lưu trữ tập trung dữ liệu camera trên nền tảng hạ tầng công nghệ điện toán đám mây CMC Cloud. Đồng thời kết hợp với trí tuệ nhân tạo trong việc nhận diện khuôn mặt, cảnh báo ngăn chặn người trong danh sách đen. 

data center