Các nhóm sản phẩm CMC

Google

Chuyên gia CMC và Google chia sẻ phương thức đột phá doanh thu với Google Data Warehouse

Sáng 27/04/2022, CMC Telecom phối hợp cùng Google sẽ tổ chức webinar “Đột phá doanh thu với giải pháp Google Data Warehouse” nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và đột phá doanh thu.

Chuyên gia CMC và Google chia sẻ phương thức đột phá doanh thu với Google Data Warehouse

Sáng 27/04/2022, CMC Telecom phối hợp cùng Google sẽ tổ chức webinar “Đột phá doanh thu với giải pháp Google Data Warehouse” nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và đột phá doanh thu.

Google