Các nhóm sản phẩm CMC

IBM

CMC Telecom “ẵm trọn” 2 giải quốc tế về đơn vị Hạ tầng số xuất sắc

Vừa qua, CMC Telecom đã chiến thắng hai giải thưởng quốc tế lớn về đơn vị Hạ tầng số Xuất sắc nhất là An ninh mạng về Trung tâm dữ liệu Việt Nam 2022 (Data Center Cyber Security Award Vietnam 2022) và “Nhà cung cấp dịch vụ đám mây của năm 2022” (Cloud Service Provider of the Year Vietnam 2022) do Tạp chí IBM (International Business Magazine) bình chọn.

CMC Telecom “ẵm trọn” 2 giải quốc tế về đơn vị Hạ tầng số xuất sắc

Vừa qua, CMC Telecom đã chiến thắng hai giải thưởng quốc tế lớn về đơn vị Hạ tầng số Xuất sắc nhất là An ninh mạng về Trung tâm dữ liệu Việt Nam 2022 (Data Center Cyber Security Award Vietnam 2022) và “Nhà cung cấp dịch vụ đám mây của năm 2022” (Cloud Service Provider of the Year Vietnam 2022) do Tạp chí IBM (International Business Magazine) bình chọn.

IBM