Các nhóm sản phẩm CMC

International Finance Magazine

CMC Telecom- Nhà cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam

Ngày 26/1/2018 CMC Telecom vừa được tạp chí International Finance Magazine – tạp chí uy tín của Anh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng bình chọn là Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam năm 2017.

CMC Telecom- Nhà cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam

Ngày 26/1/2018 CMC Telecom vừa được tạp chí International Finance Magazine - tạp chí uy tín của Anh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng bình chọn là Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam năm 2017.

International Finance Magazine