Các nhóm sản phẩm CMC

Office 365

TÂN Á ĐẠI THÀNH NÂNG CAO HIỆU SUẤT VÀ TỐI ƯU NGUỒN LỰC KHI HỢP TÁC CÙNG CMC TELECOM

Tháng 6/2023, Tân Á Đại Thành hợp tác cùng CMC Telecom – đối tác cung cấp giải pháp điện toán đám mây cấp 1 của Microsoft tại Việt Nam nhằm thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số.

TÂN Á ĐẠI THÀNH NÂNG CAO HIỆU SUẤT VÀ TỐI ƯU NGUỒN LỰC KHI HỢP TÁC CÙNG CMC TELECOM

Tháng 6/2023, Tân Á Đại Thành hợp tác cùng CMC Telecom - đối tác cung cấp giải pháp điện toán đám mây cấp 1 của Microsoft tại Việt Nam nhằm thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số.

Office 365