Các nhóm sản phẩm CMC

SD WAN

SD-WAN: Công nghệ đường truyền năm 2021 mà doanh nghiệp cần nắm giữ

Trong bối cảnh thế giới vẫn đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, việc chuyển đổi sang SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) đang bắt đầu diễn ra với tốc độ nhanh hơn và được xác định là hướng phát triển phù hợp với điều kiện mới.

SD-WAN: Công nghệ đường truyền năm 2021 mà doanh nghiệp cần nắm giữ

Trong bối cảnh thế giới vẫn đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, việc chuyển đổi sang SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) đang bắt đầu diễn ra với tốc độ nhanh hơn và được xác định là hướng phát triển phù hợp với điều kiện mới.

SD WAN