Các nhóm sản phẩm CMC

Start-up

Ba doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ bắt tay nhau hỗ trợ Startup Việt

Google, CMC Telecom và TopCV đồng hành cùng các doanh nghiệp startup Việt thông qua chương trình chuyển đổi số đặc biệt. Việc hợp tác này sẽ giúp startup giảm thiểu chi phí, tiếp cận công nghệ mới nhất cũng như có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng, tạo ra các sản phẩm thành công để sống sót và duy trì sự phát triển trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.

Ba doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ bắt tay nhau hỗ trợ Startup Việt

Google, CMC Telecom và TopCV đồng hành cùng các doanh nghiệp startup Việt thông qua chương trình chuyển đổi số đặc biệt. Việc hợp tác này sẽ giúp startup giảm thiểu chi phí, tiếp cận công nghệ mới nhất cũng như có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng, tạo ra các sản phẩm thành công để sống sót và duy trì sự phát triển trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.

Start-up