Các nhóm sản phẩm CMC

Cloud Server

Đón sóng dịch chuyển “đa đám mây”, doanh nghiệp Việt cần chớp thời cơ

Khi việc sử dụng Cloud trên thế giới đã đạt đến mức độ khai thác “sâu và rộng”, thì Multi-Cloud (đa đám mây) sẽ là bước chuyển dịch bứt phá giúp doanh nghiệp nâng cao tiềm lực cạnh tranh trong cuộc chiến điện toán đám mây.

Đón sóng dịch chuyển “đa đám mây”, doanh nghiệp Việt cần chớp thời cơ

Khi việc sử dụng Cloud trên thế giới đã đạt đến mức độ khai thác “sâu và rộng”, thì Multi-Cloud (đa đám mây) sẽ là bước chuyển dịch bứt phá giúp doanh nghiệp nâng cao tiềm lực cạnh tranh trong cuộc chiến điện toán đám mây.

Cloud Server