Các nhóm sản phẩm CMC

điện toán đám mây

CMC S3 Storage – giải pháp lưu trữ dữ liệu an toàn, không giới hạn

CMC S3 Storage là giải pháp lưu trữ đám mây cho dữ liệu lớn với tính linh hoạt, khả năng mở rộng và bảo mật. Dịch vụ cho phép lưu trữ theo dạng đối tượng được xây dựng và truy xuất với khối lượng lớn ở bất kỳ đâu thông qua Internet.

CMC S3 Storage – giải pháp lưu trữ dữ liệu an toàn, không giới hạn

CMC S3 Storage là giải pháp lưu trữ đám mây cho dữ liệu lớn với tính linh hoạt, khả năng mở rộng và bảo mật. Dịch vụ cho phép lưu trữ theo dạng đối tượng được xây dựng và truy xuất với khối lượng lớn ở bất kỳ đâu thông qua Internet.

điện toán đám mây