Các nhóm sản phẩm CMC

Google

CMC Telecom – nhà mạng Việt đầu tiên kết nối “đa điểm” đến AWS và Google

Vừa qua, CMC Telecom đã nâng cấp thêm 3 đường truyền kết nối với Google, AWS – trở thành nhà mạng Việt đầu tiên thiết lập kết nối “đa điểm” trực tiếp đến hai “ông lớn” Cloud tại Hong Kong và Singapore (2 hubs viễn thông lớn nhất Châu Á).

CMC Telecom – nhà mạng Việt đầu tiên kết nối “đa điểm” đến AWS và Google

Vừa qua, CMC Telecom đã nâng cấp thêm 3 đường truyền kết nối với Google, AWS - trở thành nhà mạng Việt đầu tiên thiết lập kết nối “đa điểm” trực tiếp đến hai “ông lớn” Cloud tại Hong Kong và Singapore (2 hubs viễn thông lớn nhất Châu Á).

Google