Các nhóm sản phẩm CMC

Sự kiện CMC

Vận hành chuyến tàu “lên mây” thành công với “tấm lá chắn” từ Check Point

Vào 9h30 ngày 30/11/2021, tại hội thảo “Secure Cloud, Transform Your Business”, chuyên gia về bảo mật từ Check Point – CMC Telecom sẽ giúp DN hiểu rõ các mối đe dọa về an toàn thông tin cùng những công nghệ bảo mật tiên tiến nhất; từ đó có những chiến lược đầu tư đúng hướng để giảm chi phí và tăng cường bảo vệ cho hệ thống thông tin.

Vận hành chuyến tàu “lên mây” thành công với “tấm lá chắn” từ Check Point

Vào 9h30 ngày 30/11/2021, tại hội thảo “Secure Cloud, Transform Your Business”, chuyên gia về bảo mật từ Check Point - CMC Telecom sẽ giúp DN hiểu rõ các mối đe dọa về an toàn thông tin cùng những công nghệ bảo mật tiên tiến nhất; từ đó có những chiến lược đầu tư đúng hướng để giảm chi phí và tăng cường bảo vệ cho hệ thống thông tin.

Sự kiện CMC