Các nhóm sản phẩm CMC

Tin tức

Khách hàng CMC Telecom tại Đà Nẵng chính thức sử dụng mã vùng mới

Theo đó, các khách hàng sử dụng Dịch vụ Điện thoại cố định GigaFone của CMC Telecom tại Đà Nẵng sẽ chính thức sử dụng mã vùng mới là 236 thay cho 511 bắt đầu từ 0h ngày 11/02/2017 theo như kế hoạch chuyển đổi mã vùng giai đoạn 1 của Bộ Thông tin & Truyền thông.